Advertisement

Tuesday, 12 June 2012

ThiKana hY Qab'r tera Ebadat Kuch tO Kar Ghafil
ThiKana hY Qab'r tera Ebadat Kuch tO Kar Ghafil
Kahawat hY K Khali haath ghar JaYa nahi Kartay