Menu

 


Na kaha karo har bar k chor dain gay tumhain
Kyun k
Na yeh itna aam hai na tere bus ka kam hai

 
Top